Mini-SAS X4 SFF-8087 to Mini-SAS X4 SFF-8087 raid controller cable.

R650.00

Mini-SAS X4 SFF-8087 to Mini-SAS X4 SFF-8087 raid controller cable.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Description

Mini-SAS X4 SFF-8087 to Mini-SAS X4 SFF-8087 raid controller cable.